Αρχιτεκτονική τοπίου αγροτοτουριστικών μονάδων

Ως αρχιτέκτονες τοπίου και ειδικοί στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στη μελέτη του περιβάλλοντος χώρου μιας αγροτοτουριστικής μονάδας και στην υλοποίηση αυτής, στοχεύουμε στην παραγωγή και την προώθηση γεωργικών προϊόντων αντιπροσωπευτικών κάθε τόπου, στην ενδυνάμωση του αγροτικού εισοδήματος και στην συμμετοχή και εξοικείωση του σύγχρονου ανθρώπου με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο.

garden example
Easy to customize

Προτάσεις και λύσεις

Η συμβουλευτική καθοδήγηση του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, σε λύσεις πρωτοποριακές που προσφέρουν αισθητική αναβάθμιση του χώρου και ικανοποιούν τις προσδοκίες του, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητές μας. Η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών αρχιτεκτονικής τοπίου και σχεδιασμού αγροτοτουριστικών μονάδων γίνεται με σεβασμό στο παραδοσιακό τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά.

Your corporate site

Αύξηση εισοδήματος

Στόχος μας είναι η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος με καινοτόμες ιδέες. Ακόμα και σε καταλύματα που δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος, προσφέρουμε σχεδιαστικές λύσεις ικανές να υποστηρίξουν δραστηριότητες που θα αποφέρουν επιπλέον εισόδημα.

Promotions

Ευκαιρίες ενασχόλησης του αστού με την ύπαιθρο

Με αφορμή τη διαφύλαξη αλλά και ενδυνάμωση της σχέσης ανθρώπου-φύσης, προτείνουμε τη δημιουργία χώρων υψηλής ποιότητας, που βοηθούν στην προστασία και ανάδειξη του τοπίου και επιτρέπουν τη συμμετοχή των ανθρώπων σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο (συλλογή καρπών, κλάδεμα, βοτάνισμα, κ.ο.κ.)

Statistics

Στρατηγικός σχεδιασμός

Ως Γεωπόνοι και Αρχιτέκτονες Τοπίου προσπαθούμε αρχικά να αναλύσουμε το μέσο έκφρασής μας που σε αυτή την περίπτωση είναι το τοπίο, να αναδείξουμε την χαρακτηριστική ταυτότητα του χώρου και να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία.

    Nέα